Chủ Nhật, 16 tháng 7, 2017

Mà tôi nghĩ lại về những kinh nghiệm mà tôi đã phải nhập viện phẫu thuật

I, khoảng 8 năm trước, để có được xây dựng lại vì đầu gối trước chấn thương dây chằng phải, phải nhập viện khoảng một tháng trong chỉnh hình địa phương.

Đáy của bệnh viện, nhận được một giấy giới thiệu của bác sĩ gia đình, tôi quyết định nhập viện từ yêu cầu họ một lần kiểm tra.

 Bạn có thể xem chi tiết trên trang web http://kemflekosteel.net/ chi tiết hơn cho

Điều đó nói rằng, địa phương, bệnh viện tôi đã được yêu cầu phải nhập viện có mặt trong thành phố.

Vì vậy, đối với những gia đình mà tôi đã không ở một vị trí mà thường xuyên có thể đến để xem tình hình, cuộc họp là khoảng một lần hoặc hai lần một tuần.

Nhưng, bởi vì nó đã có trong bệnh viện tư nhân bệnh viện, nó đã không nhận được sự chú ý cho đến khi có được ở lại cho đến khi thời gian tương đối chậm, là sự cứu rỗi mà thôi.