Chủ Nhật, 16 tháng 7, 2017

Để cắt từ pin y học hiện đại

Nếu bạn cố gắng một lần nữa coi việc chăm sóc y tế hiện đại, Tôi hiện là mẹ lấy cũng đến một bệnh viện gần đó do bệnh tật

Mà tôi thường đi, nhưng ý chí vẫn còn tốt nghĩ là của y học.


Mặc dù mẹ tôi đã uống nó đúng cách sẽ được xây dựng tám loại hiện tại của thuốc từ bệnh viện

Người mẹ không có ở đó trong bệnh tiểu đường và polymyositis. Một loạt các tác dụng phụ, đó là một thứ

Triệu chứng, là thực tế của các triệu chứng đại học được ra ngoài. Dưới đây nhưng tôi sẽ cảm thấy khoảng cách giữa các bác sĩ

Tôi Tại sao như vậy hoặc được một loại thuốc mà ra khỏi các tác dụng phụ tôi nghĩ. Cảm giác mà tôi muốn được tốt hơn nhanh hơn tôi nghĩ là phải có Bất kỳ ai, nhưng không có dấu hiệu của sự tốt hơn ở tất cả các trường hợp của người mẹ.

Đây không phải là hơn để nói rằng căn bệnh nan y gọi polymyositis. Không phải là để nói rằng các loại thuốc chống lại các tác dụng phụ của những thứ yếu. Vì vậy, cũng y học cho các triệu chứng thứ phát, cũng y học cho các triệu chứng đại học. Cut là không phải không có. Điều này sẽ thực sự thường được nghi ngờ rằng những gì đối với sự phục hồi. Điều này không có nghĩa là bệnh viện rằng thông qua bây giờ. Tại sao y học hiện đại là việc có nên đánh thuốc mê bệnh nhân. Các bác sĩ cũng Toka dinh dưỡng nhiều hơn, tôi nghĩ chúng ta nên học khoa học tự nhiên Toka? Trên thực tế mẹ của triệu chứng nếu bạn không sử dụng các loại thuốc, các triệu chứng cũng có được nhiều lần mà không còn là đẹp

Tôi cảm thấy rằng nó là thế giới mà không biết bác sĩ. Thầy thuốc nhân dân Nhật Bản sẽ muốn Thiên Chúa, nhưng tôi không. Các bác sĩ cũng Tôi Tôi cũng là một con người. Không có gì để bị choáng ngợp bởi các bác sĩ là.